Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Przetargi | 13 stycznia 2020 17:25 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Wleń

 

Gmina Wleń w ramach realizacji projektu  „Aktywność to przyszłość !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. ogłasza zapytania ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych:


Załączniki