Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Plan zamówień publicznych w roku 2020

Przetargi | 13 stycznia 2020 13:00 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

                                   Gmina  Kowale Oleckie

                                                   19-420 Kowale Oleckie  ul. Kościuszki 44

                   Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012

                    tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74  / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu

                                                           www.kowaleoleckie.eu

 

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2020

 

Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielnie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa budynku szkolnego na Środowiskowy Dom Samopomocy i Przedszkole w Kowalach Oleckich

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 500 000,00 zł

II

2.

Remont Remizy Strażackiej w Sokółkach

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

100 000,00 zł

III

3.

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2021

Dostawy

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

IV

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                                                        Krzysztof Locman