Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02.12.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska, sali wiejskiej, chaty grillowej i siłowni zewnętrznej na terenie położonym w miejscowości Kownaty, oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr ew. 70/36, obręb Kownaty, gm. Wilczyn.

Komunikaty | 02 grudnia 2019 20:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki