Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu PO WER na zasadach programu ERASMUS+” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetargi | 02 grudnia 2019 14:40 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki