Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2019-12-02 Przebudowa ulicy Łąkowej - drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie

Przetargi | 02 grudnia 2019 14:23 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości ok. 542,00 m na działkach o nr ewid. 4, 32 i 71/1 w obrębie 02 Węgorzewa. Ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, pobocza z kruszywa łamanego C 50/30.

 Zakres robót obejmuje:

 1. Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 2. Rozbiórka elementów drogi.
 3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznych jezdni.
 4. Wykonanie 11 szt. ścieków podchodnikowych.
 5. Wykonanie jednostronnego chodnika.
 6. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C50/30.
 7. Wykonanie 6 zjazdów z kostki brukowej na posesje.
 8. Wykonanie 2 przepustów z rur polietylenowych Ø 80 cm.
 9. Wykonanie oświetlenia drogowego.
 10. Umocnienie skarp.
 11. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 12. Zagospodarowanie terenu.

 (treść ogłoszenia w załączeniu)

Załączniki