Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.48.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020”

Przetargi | 29 listopada 2019 15:24 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020

- dla:

Części nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze.

Części nr 4 - Zimowe utrzymanie dróg na sołectwa Nowosielec.

 


Termin składania ofert: 09.12.2019 r. godz. 11:30


Załączniki