Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony pn.: „Świadczenie usługi kompleksowej (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w obiektach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od dnia 01.01.2020 r. – do dnia 31.12.2020 r.”

Przetargi | 29 listopada 2019 15:10 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki