Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro z dnia 19 listopada 2019 roku - ,,Prace geodezyjno-kartograficzne - zadanie nr 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - aktualizacja, usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków - dostosowanie baz danych ewidencji gruntów do modelu pojęciowego i funkcjonalnego do obowiązującego standardu technicznego

Komunikaty | 19 listopada 2019 14:01 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki