Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r.

Komunikaty | 19 listopada 2019 11:05 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2019r.

 

 

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r, poz. 2203) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji wg stanu na dzień 30 września 2019r obowiązującą od dnia 1 listopada 2019r.:

1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w 2019r w Gminie Nisko wynosi dla:

a) niepublicznych przedszkoli – 8.826,61 zł

b) niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 7.507,21 zł

2. Statystyczna liczba dzieci w placówkach prowadzonych przez Gminę Nisko pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r oraz na dzień 30 września 2019r wynosi dla:

a) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko – 271,66 dzieci

b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 109 dzieci

3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi:

a) w przedszkolach – 1

b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 0,67