Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie z dnia 07.11.2019 r., znak WA.A.6733.9.2019 o wydaniu decyzji nr 17/19/c o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, zasilającej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Liliowej, odcinek „K-A” projektowanej na terenie działek nr 1/8 , ark. 38, nr 1/14, 2/6, ark.37 i części działki nr 125, ark.32 położonych w Gnieźnie, w rejonie ul. Poznańskiej / Kostrzewskie

Komunikaty | 08 listopada 2019 13:29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniezno

Załączniki