Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Wilczyn o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72/2 w obrębie geodezyjnym Kopydłowo, Gmina Wilczyn.

Komunikaty | 08 listopada 2019 12:57 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki