Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:Budowa placu zabaw dla dzieci przy żłobku w Kruszewie gm. Pniewy. Nr sprawy In.271.64.2019.

Przetargi | 06 listopada 2019 12:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki