Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 18 listopada 2019 r. do godz. 10.00/

Przetargi | 06 listopada 2019 11:38 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Załączniki