Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Dodatkowe zaproszenie do składania ofert na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Koszęcin, polegające na zapewnieniu stałej przejezdności dróg, poprzez odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi

Oferty inwestycyjne | 17 października 2019 08:41 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Załączniki