Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz nieruchomości gminnych

Przetargi | 09 października 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Ogłoszenie o przetargu


Wójt Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie.

 

1. Ogłasza przetarg ofertowy na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew, rosnących
w pasie drogowym dróg  gminnych oraz nieruchomości gminnych.

2.  Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2020 r. – usunięcie drzew, 30.04.2020 r. – prace porządkowe 

3.  Z dokumentacją przetargową  można zapoznać się (lub ją uzyskać) w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, pokój nr 8  lub pobrać zamieszczone załączniki na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

4.  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu.
Koperta powinna być oznaczona napisem „Oferta na wycinkę drzew”  oraz posiadać  nazwę i adres oferenta.

5.   Termin  składania ofert upływa dnia 17.10.2019r. o godz. 1000.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji przetargowej.

Załączniki