Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2019-10-08 Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygorcie

Przetargi | 08 października 2019 16:37 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o łącznej długości 1 036 m na działce gminnej o nr ewid. 140 w Trygorcie. Pierwszy odcinek drogi o długości 470 m i szerokości 4,5 m, posiada zaprojektowaną dwuwarstwową nawierzchnię ( 4 cm warstwa ścieralna + 8 cm warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30 o grubości łącznej z istniejącą podbudową ( po zagęszczeniu) 22 cm i obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Drugi odcinek drogi o długości 566 m i szerokości 4,50 m posiada zaprojektowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30 grubości ( po zagęszczeniu 22 cm) i obustronne pobocza szerokości 0,75 m.

 Zakres robót obejmuje:

  1. Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  2. Wykonanie nowych warstw jezdni ( bitumicznych 2115 m2 i żwirowych 2 547 m2).
  3. Wykonanie 777 m2 poboczy z kruszywa 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm.
  4. Wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego.
  5. Remont istniejących przepustów drogowych z wymurowaniem przyczółków.
  6. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp.
  7. Wykonanie oznakowania pionowego.
  8. Zagospodarowanie terenu.

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Załączniki