Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Czyszczenie zbiornika retencyjnego na rzece Jeziorka dz. nr ewid. 191/27 w miejscowości Osieczek gmina Pniewy. Znak sprawy In.271.57.2019

Przetargi | 08 października 2019 13:27 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki