Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Wykonywanie usług weterynaryjnych

Przetargi | 07 października 2019 10:52 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

 

WZP.271.55.2019

 

Aktualny termin składania ofert: 15 października 2019 r., godz. 13:00

Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne z podziałem na części:
Część I wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.
Część II przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt (czipowania) kotów i psów należących do mieszkańców Miasta Kobyłka z terenu Miasta Kobyłka. Opinie i orzeczenia lekarza weterynarii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (OPZ).

Załączniki