Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Koszęcin, polegające na zapewnieniu stałej przejezdności dróg, poprzez odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi

Oferty inwestycyjne | 24 września 2019 10:14 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

Zgodnie z załącznikami

Załączniki