Bazagmin.pl

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 13 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Aktualności | 13 września 2019 08:04 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

ogłaszam, co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz głównych najemców następujące nieruchomości:

1) Gniewkowo, ul. Rynek Nr 8/18

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 46,63 m2, za cenę 66.700 zł, do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 11,39 m2 oraz 7,28 m2 oraz strych o pow. 18,00 m2;

- udział we współwłasności nieruchomości wynosi 47/1000 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 89 o powierzchni 0,1300 ha, karta mapy 28, zapisanej
w księdze wieczystej KW BY1I/00040357/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu za cenę: 7.000 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 73.700zł.

Podana cena nieruchomości lokalowej nie obejmuje udzielanej przy sprzedaży bonifikaty.

2) Gniewkowo, ul. G. Pająkowskiego Nr 8 m. 13

- powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 45,45 m2,za cenę 101.860 zł, do lokalu mieszkalnego przynależą dwie piwnice o pow. 3,84 m2 oraz 1,16 m2;

- udział we współwłasności nieruchomości wynosi 24/1000 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 579/17 o powierzchni 0,0492 ha, karta mapy 38, zapisanej
w księdze wieczystej KW BY1I/00044374/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu za cenę: 640 zł.

Łączna cena nieruchomości lokalowej wynosi: 102.500 zł.

Podana cena nieruchomości lokalowej nie obejmuje udzielanej przy sprzedaży bonifikaty.