Bazagmin.pl

Aktualności

Termin i tematyka XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Aktualności | 12 września 2019 14:08 | Publikujący: Gmina Radziejowice

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice  w dniu 16.09.2019r o godzinie 15:30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w  Radziejowicach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice dla fragmentu miejscowości Krze Duże (obręb ewidencyjny Krze)
  4. Zakończenie obrad.