Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 11 września 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

na dostawę sprzętu ICT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19 projektu pod nazwą „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”

Załączniki