Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie BiZ.6733.17.2019 - Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 39/19 z dnia 11 września 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej średniego napięcia, wymiany słupa linii napowietrznej i przewodów, demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia na działkach nr 873/7, 873/5, 873/11, 3751/2, 875/2, 3463/2, 3463/1, 3481, 3462, 3480/1, 3

Komunikaty | 11 września 2019 14:38 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki