Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Protokół otwarcia i wyboru ofert w procedurze zapytania ofertowego na udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadania inwestycyjne pod nazwą: 1."Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobica-Orłowice"; 2. "Budowa placu rekreacji i spotkań mieszkańców Mirska przy ul. Bohaterów znad Nysy w Mirsku".

Przetargi | 11 września 2019 12:48 | Publikujący: Gmina Mirsk

Załączniki