Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro z dnia 6 września 2019 roku- roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Drobin

Przetargi | 10 września 2019 11:46 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Załączniki