Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania oczyszczalni ścieków w Kuślinie” dokonał wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Przetargi | 10 września 2019 11:49 | Publikujący: Urząd Gminy Kuślin

 

 

Treść zawiadomienia

Załączniki