Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie o wszczęściu na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, postepowania administracyjnegow spraie wydania decyzji o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznegodla zamierzenia polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek 1,18,19/12,21,23/2,27,28/3,28/13i 28/14, w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia , gm. szczytno oraz na terenie działek nr 46, 50/17,52/6, 71, 79, 82 w obrębie geodezyj

Aktualności | 14 sierpnia 2019 11:36 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

Załączniki