Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na lokalizację projektowanej infrastruktury światłowodowej w pasie drogi gminnej – w obrębie działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 104/4, 123/1, 123/2, obręb Zygmuntowo, gmina Wilczyn

Komunikaty | 13 sierpnia 2019 12:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki