Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności | 12 sierpnia 2019 17:10 | Publikujący: Urząd Gminy Skulsk

Gmina Skulsk zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach projektu: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19

Załączniki