Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: In.271.37.2019. Nazwa zadania: Modernizacja i dostosowanie części pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny dz. nr 181/2 w Ciechlinie gmina Pniewy

Przetargi | 09 sierpnia 2019 15:05 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki