Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r.

Przetargi | 09 sierpnia 2019 12:33 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.3.dKB.2019

Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb".

Załączniki