Bazagmin.pl

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 30 lipca 2019 13:34 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP. 6733.5.2019                                                                  Gościeradów, 2019-07-30

 

                                  

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

Na podstawie:

-         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

-         art. 53 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

 

o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika o szerokości równej 1,5m o nawierzchni bitumicznej z obustronnie umieszczonymi obrzeżami zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 213/2, 205, 189, 179, 172, 164, 157, 149, 144, 134, 128, 114, 267, 113, 112 położonych w obrębie geodezyjnym Liśnik Duży, Gm. Gościeradów.

 

Załączniki