Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty | 17 lipca 2019 16:52 | Publikujący: Gmina Woźniki

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

położonych w gminie Woźniki

 

 

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

 

1/ obręb Woźniki, karta mapy 12A, część działki nr 625/182 o powierzchni 0.0050 ha zapisana w księdze wieczystej
nr CZ1L/00025209/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

            Czynsz ustala się w wysokości 100 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, płatny do dnia
31 października każdego roku dzierżawy. Dzierżawa nastąpi w drodze bezprzetargowej w oparciu o przepisy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.)  na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

            Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni tj. do dnia 07.08.2019 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 28.07.2019 r.

            Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 3669-921.

 

 

 

Woźniki, dnia 17.07.2019 r.

 

Załączniki