Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie BiZ.6733.40.201. - Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że dniu 09 lipca 2019r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Bartąg i Bartążek, stanowiącego publiczną komunikację pieszą i rowerową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1/1, 2/3, 47/7, 47/24 położonych w obrębie Bartąg.

Komunikaty | 17 lipca 2019 11:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki