Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 17 lipca 2019 10:21 | Publikujący: Urząd Gminy Dzierzgowo

Urząd Gminy Dzierzgowo

informuje, że dnia 17 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 129 o powierzchni 0,0700 ha położona w miejscowości Ruda.

 

 

Kontakt: tel. 23 653 30 15

Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Załączniki