Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 17 lipca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu działki o nr 936 położonej w miejscowości Gniewkowo przy ul. J. Kilińskiego.

Komunikaty | 17 lipca 2019 08:09 | Publikujący: Urząd Miejski w Gniewkowie

Załączniki