Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 82/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty | 16 lipca 2019 15:35 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE  NR  82/2019

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość położona w Giżycku przy ul. Moniuszki, stanowiąca działkę o nr geod. 356  o powierzchni 3,6019 ha.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna nr 356, położona w obrębie nr 1 miasta Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010198/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości:  korty tenisowe

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: zgodnie z umową.

Terminy wnoszenia czynszu: zgodnie z umową.

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas oznaczony do lat 3.

 

 

 

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 07.08.2019 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 16.07.2019 r.