Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie BiZ.6733.21.2019 z dn. 16.07.2019r. - Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 19/19 z dnia 28 czerwca 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na działkach nr 652/23, 652/16, 813/7, 611/2, 618 w obrębie Gryźliny.

Komunikaty | 16 lipca 2019 14:54 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki