Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie BiZ.6733.4.2019 z dn. 11.07.2019r. - Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji w dniu 11.07.2019r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 116, 121, 122, 140, 141, 142, 143 w obrębie Dorotowo.

Komunikaty | 11 lipca 2019 22:44 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki