Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.4.2019 z dn. 11.07.2019r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Dorotowo.

Komunikaty | 11 lipca 2019 22:41 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki