Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Kochanowice w roku 2019”

Przetargi | 11 lipca 2019 15:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Załączniki