Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności – sprawnościowy plac zabaw, siłownia plenerowa oraz strefa relaksu" Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Przetargi | 11 lipca 2019 14:51 | Publikujący: Gmina Gryfów Śląski

UWAGA WYKONAWCY !

 

ODPOWIADAJĄC NA TELEFONICZNE PYTANIA WYKONAWCÓW, ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE:

  • WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO SPORZĄDZENIA GEODEZYJNEJ INWENTARYZJACJI POWYKONAWCZEJ
  • W OPISIE TECHNICZNYM OMYŁKOWO POJAWIAJĄ SIĘ NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE JEST TO BŁĄD.
  • W ZAŁĄCZNIKU ,, WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT" OMYŁKOWO WKAZANO, ŻE OKRES ZREALIZOWANA CO NAJMNIEJ 3 ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WYNOSI 3 LATA. JEST TO BŁĄD. PRAWIDŁOWY OKRES TO 5 LAT. ZAŁĄCZNIK ZOSTAŁ POPRAWIONY

Załączniki