Bazagmin.pl

Aktualności

Zajęcia sportowe dla seniorów

Aktualności | 11 lipca 2019 13:56 | Publikujący: Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zajęcia sportowe dla Seniorów

 

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w„ Programie Zapobiegania Upadkom dla Seniorów w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

 

Uczestnikami treningu fizycznego prowadzonego w ramach Programu mogą być osoby po 60 roku życia.

Górna granica wieku nie jest ograniczona.

 

Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzone zostaną badania kwalifikacyjne obejmujące badania lekarskie oraz ocena sprawności fizycznej uczestników i testy psychologiczne. Po zakwalifikowaniu uczestnicy ćwiczą w grupach 14 – 16 osobowych 3 razy w tygodniu po 45 minut. Grupy prowadzone będą przez przeszkolonych trenerów, okres ćwiczeń to minimum 3 m-ce.

 

Programy treningowe ukierunkowane są na poprawę:

 

* sprawności krążeniowo – oddechowej,

* siły wytrzymałości mięśniowej,

* gibkości,

* równowagi.

 

 

Program obejmuje:

 

1. Badania kwalifikacyjne uczestników Programu:

* badania lekarskie

* ocena sprawności fizycznej

2. Treningi w grupach 14 – 16 osobowych

3. Spotkania z uczestnikami - wykłady, których celem jest przekazanie informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prewencji upadków i związanych z nimi urazów.

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia przyjmuje:

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich

Pani Ewa Żurawska telefon 52 31 87 220 wew. 56

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2019r.

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w m-cu wrześniu 2019r.