Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2019: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku.

Przetargi | 11 lipca 2019 13:15 | Publikujący: Gmina i Miasto Nisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krętej w Nisku

 

 Dokumentacja do pobrania

Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja

 

 

Termin składania ofert 26.07.2019 r. godz. 11:30