Bazagmin.pl

Aktualności

Badania: poznanie opinii mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego.

Aktualności | 11 lipca 2019 12:50 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.
Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.
Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.
Jednocześnie proszę o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adresy:    biuro@mbpr.pl
i awaszczuk@mbpr.pl w terminie do 20 lipca br.

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.

Jednocześnie proszę o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adresy:                         biuro@mbpr.pl

i awaszczuk@mbpr.plw terminie do 20 lipca br.

Załączniki