Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO. - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2019”

Przetargi | 11 lipca 2019 12:32 | Publikujący: Urząd Gminy Bytnica

Bytnica, dnia  11.07.2019 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZACE ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 30 000 EURO.

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z rok 2018 poz. 1986 ze zm.)

 

 

Gmina Bytnica zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

 

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica w roku 2019”

 

 

1)    Informacje ogólne  

2)    Opis przedmiotu zamówienia                                                                           

3)    Formularz ofertowy                                                                                               - załącznik nr 1

4)    Oświadczenie Wykonawcy                                                                                      - załącznik nr 2

5)    Wzór umowy                                                                                                        - załącznik nr 3

6)    Wykaz posesji objętych zadaniem                                                                          - załącznik nr 4

 

Załączniki dostępne są w pliku: zapytanie ofertowe

 

 

 

 

Załączniki