Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE GMINY REGIMIN I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY

Przetargi | 11 czerwca 2019 14:33 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie
Pytanie 1: Ilość pracowników UG i danych jednostek organizacyjnych?

Odpowiedzi do w/w pytania znajduje się na stronie internetowej www.regimin.pl i www.bip.regimin.pl zostało zamieszczone w dniu 07.06.2019 w zakładce przetargi.

Pytanie 2: Czy każdy podmiot ma aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna?

Odp. na pytanie 2: Był zatrudniony pracownik, a na dzień dzisiejszy nie ma powołanego IOD

Pytanie 3: Czy każdy podmiot posiada funkcjonującą dokumentację polityki 
                bezpieczeństwa 
informacji (instrukcja informatyczna, rejestr czynności
                przetwarzania, polityka ochrony 
danych osobowych, opracowane klauzule
                informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?

Odp. na pytanie 3: tak

Pytanie 4: Czy wymaga ona aktualizacji?

Odp. na pytanie 4: tak

Pytanie 5: Czy wizyta co najmniej raz w miesiącu ma się odbywać w Urzędzie Gminy 
                gdzie IOD 
będzie dostępny dla wszystkich jednostek, czy w każdej 
                jednostce z osobna (czyli 7 wizyt 
w miesiącu)?

Odpowiedzi do w/w pytania znajduje się na stronie internetowej www.regimin.pl i www.bip.regimin.pl zostało zamieszczone w dniu 07.06.2019 w zakładce przetargi.

Pytanie 6: Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na
                realizację obsługi 
IOD?

Odp. na pytanie 6: Będzie on dopiero ustalony przed podpisaniem umowy z 
                            wykonawcą

Pytanie 7: Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie  
                na obsługę IOD jeśli 
obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Odp. na pytanie 7: nie obsługuje nas firma zewnętrzna. Była zatrudniona osoba na te
                            stanowisko.

Pytanie 8: W zapytaniu nie ma informacji o dodatkowych dokumentach na
                potwierdzenie 
doświadczenia, kompetencji itp. Czy wystarczą 
                oświadczenia na formularzu ofertowym a 
cena oferty jest wyznacznikiem
                100%?

Odp. na pytanie 8: tak. Dodatkowe dokumenty będą wymagane przed podpisaniem
                            umowy czy 
wykonawca rzeczywiście posiada osobę która 
                            ma niezbędne doświadczenie oraz
kompetencje do pełnienia 
                            obowiązków IOD. Natomiast do oferty wystarczy 
załączyć same
                            oświadczenia zgodnie jakie były załączone wraz z
                            formularzem 
ofertowym.