Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zmiana formy składania ofert na zamówienia do 30 tyś euro.

Od dnia 01.06.2019r. oferty  należy składać zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.