Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

WIZ.272.1.7.2019 Pytania nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

Przetargi | 16 maja 2019 11:57 | Publikujący: Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Treść informacji znajduje się w załączniku.

Załączniki