Bazagmin.pl

Aktualności

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie Nr HK-50/19 z dnia 6 maja 2019 r., stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody podawanej do sieci i w objętych kontrolą odcinku sieci dystrybucyjnej wodociągu zbiorowego Sokołówek.

Aktualności | 15 maja 2019 11:23 | Publikujący: Urząd Gminy Ciechanów

Załączniki